Untitled Document
ÇALIŞMA VE EĞİTİM PROGRAMIMIZ
  Boyut Resim Atölyesi’nde dersler her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Ağustos ayının ikinci haftasına kadar devam eder. Gerek haftaiçi gerekse haftasonu kendi alanında sınavlara hazırlanan öğrenci gruplarında sayı 15 öğrenci ile sınırlı tutulmaktadır. Bunun nedeni, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin sınav sonuç başarılarını nicelik olarak değil nitelik olarak algılamamızdır. Eğitim programımızda yer alan konular:

 • Kompozisyon

 • Oran-Orantı

 • Çizgi Çalışmaları

 • Konstrüksiyon

 • Obje Çizimleri

 • Işık gölge, Doku Çalışmaları

 • Form, Yapısal çözümler

 • Doku ve Doku Çeşitleri

 • Natürmort kompozisyonlar

 • İnsan anatomisi ve hareketleri

 • Portre, el-ayak etüdleri

 • Perspektif-mekan tasarımları

 • Figur Desen çalışmaları

 • İmgesel Konu Başlıklı Tasarımlar

 • Renkli Çalışmalar